2018-10-22

Setra inleder process för nedläggning av Rolfs i Kalix

Setra inleder en process för nedläggning av verksamheten i Rolfs, Kalix. Enheten har 60-talet anställda och producerar sågade trävaror samt vidareförädlade produkter till framför allt bygghandeln i Skandinavien.    – Det är ett jättetråkigt besked att behöva ge till alla våra medarbetare vid Rolfs, säger Hannele Arvonen, vd Setra.

Hannele Arvonen, Setras vd och koncernchef, kommenterar beslutet så här:
­– Under drygt ett år har vår verksamhet i Rolfs varit till försäljning. Vi har fört diskussioner med olika intressenter för att försöka hitta en bra lösning, men det har tyvärr inte gått. Därför måste vi nu inleda en process för att lägga ned vår verksamhet i Rolfs.

– Det är ett jättetråkigt besked att behöva ge till alla våra medarbetare vid Rolfs, säger Hannele Arvonen. Nu ska vi göra allt vi kan för att den här processen hanteras så bra som möjligt.

Bakgrunden till nedläggningen är att Setra vill öka synergierna inom koncernen för att utveckla den långsiktiga konkurrenskraften. Integrationen mellan Setra Rolfs och Setras övriga produktionsenheter vad gäller råvaruförsörjning och marknadskoncept är låg. För drygt ett år sedan inleddes en försäljningsprocess av Rolfs. Setra har tidigare sålt enheter som inte är direkt kopplade eller stödjer kärnaffären.

– Under året som har gått har vi haft förhoppningen att det skulle gå att hitta en ny ägare. Det är ett tufft besked att behöva ge alla våra medarbetare. Det är viktigt att ha en tydlig process och tidplan för allt som ska göras i och med avvecklingen, Anders Nordmark, platschef vid Rolfs.

Vid Setras anläggning i Rolfs, Kalix, som är en av Setras tio produktionsenheter, producerar företaget sågade trävaror såsom konstruktionsvirke, paneler och olika typer av byggprodukter. Produktionsvolymen 2017 var 97 000 m3. Anläggningen har 60-talet medarbetare, som till största delen består av produktionspersonal, men även personal inom administration, ekonomi och marknad. Produkterna levereras främst till Skandinavien och Europa.
 

Ladda ner bild

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?