2022-12-28

Setra inleder samarbete med Vasakronan

Setra har fått uppdraget att leverera närproducerat KL-trä och limträ till kvarteret Lumi i Uppsala. Där omvandlar Vasakronan en 1970-talsbyggnad i betong till toppmoderna och mer hållbara kontorsytor.

Setras leveranser har startat under december och omfattar totalt 1 200 kubikmeter. Det handlar om sex bjälklag i KL-trä till nya våningsplan på tre huskroppar, en ny, sammanhängande ljusgård med gångbroar i KL-trä samt limträ till ljusgårdens takkonstruktion.

– Det här är första gången som vi samarbetar med Vasakronan, vilket är jättekul. De har en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil och ligger långt fram bland annat inom cirkulär ekonomi och återbruk, säger Theres Jansson, säljare av Setras bygglösningar.

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och ägs av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Bolaget äger, förvaltar och utvecklar centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Kvarteret Lumi i Uppsala ingår i stadsutvecklingsprojektet Södra city som tar form mellan Resecentrum och Fyrisån. Ett befintligt kontorshus ska få en påbyggnad med tre våningar, utan att grundläggningen förändras. Lösningen är att demontera en mycket tung betongfasad och ersätta den med betydligt lättare material.

– Genom att satsa på bjälklag i KL-trä i stället för betong sparar vi vikt. När vi samtidigt demonterar betongfasaden behövs det ingen grundförstärkning, förklarar Vasakronans projektchef Jonas Wahlström.

I byggbranschen har Vasakronan gjort sig känt för att själva ansvara för inköp och produktion, i samarbete med egna konsulter. Inför varje enskild upphandling görs ett noggrant förarbete.

– I vår upphandlingsdialog gör vi en bedömning utifrån ett stort antal parametrar. Här ingår till exempel hållbarhet, digital mognad, geografisk närhet och leveranssäkerhet. Det är viktigt att vi har leverantörer som skapar trygghet för oss som kund, och det var ett av skälen till att vi valde Setra.

– Ett annat skäl var att Setras medarbetare var väldigt behjälpliga, tydliga och lösningsorienterade i våra anbudsgenomgångar. Dessutom uppfyllde Setra våra tekniska krav kring bland annat materialvikt, säger Jonas Wahlström.

Lumi kommer att bestå av tre byggnadskroppar som kopplas samman med en ljusgård. Totalt blir det sju våningar med cirka 15 500 kvadratmeter lokalarea med öppen och ljus kontorsyta. Gatuplanet görs om för att passa små butiker, restaurang och annan service.

De två största kontorshyresgästerna är medicinteknikbolaget Gyros Protein Technologies och Försäkringskassan. Inflyttning planeras till första kvartalet 2024.

– Våra leveranser av KL-trä och limträ kommer i huvudsak att pågå under första halvåret 2023, säger Setras projektledare Victor Jacobs.

••••

Om Setras fabrik för KL-trä
Fabriken för korslimmat trä är en del av Setras träindustricenter i Långshyttan, södra Dalarna. Där tillverkas även limträ och träkomponenter. Setras värdekedja är väldigt kort från skogen till färdiga träprodukter vilket ger ett lågt klimatavtryck. Från fabriken i södra Dalarna sköts transporterna av ett åkeri som endast använder biodrivmedel till Storstockholm och Mälardalen. Byggelementen levereras i exakt rätt ordning och gör montaget på byggsajten effektivt.

Om Lumi

Arkitekten bakom Lumi är Anders Tväråna på White Arkitekter. Lumi är latin och betyder ”light of life”. Fastigheten ligger i Uppsalas Södra city, en ny och hållbar stadsdel som utvecklas av Vasakronan i samarbete med Uppsala kommun. Målet är att Lumi ska uppnå miljöcertifieringen LEED Platinum, den högsta inom det internationella LEED-systemet. Ett exempel på hållbarhetsinriktningen är att Vasakronan satsar på ett storskaligt återbrukssystem med hjälp av en omsorgsfullt digitaliserad process. Mycket av den befintliga 1970-talsbyggnaden demonteras och återanvänds, däribland gipsväggar och ventilationsdon.

Bild: Vasakronan / Walk the room

Ladda ner bild

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?