2016-03-02

Setra bygger nytt sågintag i Kastet sågverk

Setra har beslutat låta Gösta Hedlund AB uppföra ett nytt sågintag på Kastet sågverk i Gävle.  Det nya sågintaget beräknas vara på plats under hösten 2016.

Investeringen i ett nytt sågintag på Setra Kastet ska säkerställa sågverkets nuvarande produktion och samtidigt möjliggöra en fortsatt god utveckling av verksamheten.

– Satsningen på Setra Kastet syftar till att ytterligare förbättra effektiviteten på en väl presterande enhet och samtidigt stärka Setras långsiktiga konkurrenskraft, säger Jonas Björnståhl, produktionsdirektör i Setra.

Samtidigt med investeringen i nytt sågintag pågår även uppförande av en ny kanaltork på enheten. Den nya kanaltorken ansluter till ett spårbundet system vilket ytterligare förbättrar effektiviteten i verksamheten.

– Vi har i detta projekt hela tiden haft blicken långt framåt så att vi får en anläggning som klarar av framtidens krav. Till exempel kommer hanteringen av bark ske mer online så behovet av traktorkörning kan minskas, säger Ove Sjögren, platschef Setra Kastet.

Investeringsprojekten beräknas vara genomförda och satta i drift under hösten 2016.

I Setrakoncernen ingår totalt nio sågverk, tre förädlingsenheter och två husfabriker.

Setra Kastet, som ligger i Gävle och har cirka 70 medarbetare, är ett specialiserat furusågverk. Produktionsvolymen 2015 uppgick till cirka 230 000 kubikmeter sågad vara. Setra Kastet sågar främst stockar i klenare dimensioner för produktion av råvara till limträ, paneler och möbler för kunder i bland annat Japan, Storbritannien och Sverige.

Setra bygger nytt sågintag i Kastet sågverk

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?