Genom att använda setragroup.com accepterar du vår användning av cookies. Personlig integritet är viktigt för oss vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs vår integritetspolicy

OK

2023-10-17

Bokslutskommentar från Setra för det tredje kvartalet 2023

Träindustriföretaget Setra redovisar för tredje kvartalet 2023 ett rörelseresultat på 8 (231) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 1 207 (1 343) Mkr.

- ­­­Trävarumarknaden fortsatte vara utmanande under det tredje kvartalet. Störst negativ påverkan på resultat är fortsatt kombinationen av historiskt höga råvarupriser med sjunkande försäljningspriser. Efterfrågan utvecklades positivt i USA och Asien under kvartalet samtidigt som den underliggande efterfrågan i Skandinavien och Europa är fortsatt svag, säger Marcus Westdahl, Setras VD.

Nu får Linköping ytterligare ett hållbart hus i trä. Det sju våningar höga Green House börjar uppföras under hösten. Setra levererar stommen av KL-trä och limträ. Green House får 59 hyreslägenheter och ett bottenplan med kontor och butiksytor. Huset har en bruttoyta på 3 600 kvadratmeter och byggs i Linköpings nya utvecklingsområde Folkungavallen.   – Det här är ett intressant bygge med högt ställda miljökrav. Huset ska uppnå silvernivå i den svenska certifieringen Miljöbyggnad, berättar Theres Jansson, Account Manager på Setra.  

I början av september informerades att Setra och Mestergruppen har tecknat samarbetsavtal. Det nya avtalet går ut på att Setra blir en prioriterad partner och leverantör till bygghandelskedjan. I avtalet ingår även kompetensutveckling av säljare inom Mestergruppen.

Konstruktionen av en ny såglinje för klentimmer på Setras sågverk i Skinnskatteberg fortsätter enligt plan. Investeringen inklusive tillkommande åtgärder är ett viktigt steg i Setras anläggningsstrategi och beräknas vara i drift under våren 2024.

Kassaflödet från den löpande verksamheten för det tredje kvartalet uppgick till 217 (305) Mkr.

Nyckeltal* jul-sep (3 mån) jan-sep (9 mån)
2023 2022 2023 2022
Nettoomsättning, Mkr 1 207 1 343 3 989 4 969
Rörelseresultat, Mkr 8 231 -46 1 275
Resultat efter skatt, Mkr 4 182 -37 1 006
Rörelsemarginal, % 0,7 17,2 -1,2 25,7
Avkastning på operativt kapital, %, RTM -5 80
Kassaflöde från löpande verksamhet, Mkr 217 305 210 922
Utdelning till företagets ägare, Mkr 476 629

*Setra redovisar ingen fullständig bokslutskommuniké.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?