2019-04-01

Förhandlingarna avslutade som avser nedläggning av Rolfs i Kalix

Fredag den 29 mars avslutades förhandlingarna mellan företaget Setra och samtliga fackförbund vid Setra Rolfs. Resultatet blir som tidigare aviserats att verksamheten i Rolfs kommer att läggas ned. Informationsmöte har hållits för all personal på plats i Rolfs.  

Uppsägningarna till personalen i Rolfs delas ut den 1 april. Produktionen kommer att fortgå fram till semestrarna.

­   – Det här är naturligtvis väldigt tråkigt. Men det är viktigt att vi har kommit till avslut i förhandlingarna för att kunna minska ovissheten för våra medarbetare i Rolfs, säger Hannele Arvonen, VD och Koncernchef Setra.

För den närmsta tiden kommer Setras produktsortiment inte att påverkas.
   ­– Våra säljare och kundansvariga har en tät dialog med våra kunder. Vi tittar på hur vi kan optimera vår produktion på våra andra anläggningar för att så långt det är möjligt tillgodose våra kunders önskemål, säger Olle Berg, Marknadsdirektör Setra.

Bakgrunden till nedläggningen
Setra vill öka synergierna inom koncernen för att utveckla den långsiktiga konkurrenskraften. Integrationen mellan Setra Rolfs och Setras övriga produktionsenheter vad gäller råvaruförsörjning och marknadskoncept är låg. I oktober 2017 inleddes en försäljningsprocess av Rolfs. Den 22 oktober 2018 kommunicerade Setra beslutet att inleda förhandlingar om nedläggning av Setra Rolfs. Så här kommenterade Hannele Arvonen beslutet då:
­   – Under drygt ett år har vår verksamhet i Rolfs varit till försäljning. Vi har fört diskussioner med olika intressenter för att försöka hitta en bra lösning, men det har tyvärr inte gått. Därför måste vi nu inleda en process för att lägga ned vår verksamhet i Rolfs, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra.
 

Om Setra Rolfs:
Setra Rolfs har 60-talet anställda och producerar sågade trävaror såsom konstruktionsvirke, paneler och olika typer av byggprodukter. Produktionsvolymen 2016 var 73 000 m3. Anläggningen har 60-talet medarbetare, som till största delen består av produktionspersonal, men även personal inom administration, ekonomi och marknad. Produkterna levereras främst till Skandinavien och Europa.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?