2024-03-11

Setra fördubblar kapaciteten inom KL-trä

I dagarna inviger Setra en ny bearbetningsmaskin för korslimmat trä. Därmed fördubblas kapaciteten vid KL-träfabriken i Långshyttan.

– I takt med samhällets gröna omställning växer träbyggandet. Setra vill driva utvecklingen framåt i branschen genom att satsa på standardiserade lösningar som förenklar kundernas vardag. När vi levererar bearbetade byggdelar med hål för dörrar, fönster och installationer blir arbetet på byggplatsen mycket snabbt och kostnadseffektivt, säger Hans Messing, fabrikschef för Setras limträ- och KL-trätillverkning i Långshyttan.

Sedan tidigare har fabriken en CNC-maskin samt en av världens största pressar för KL-träpaneler. Det senaste året har denna maskin gått för högtryck. Den nya CNC-maskin som nu trimmas in gör det möjligt att öka hastigheten i produktionen, vässa precisionen och genomföra ännu fler komplicerade bearbetningar.

– Vi förädlar även vårt KL-trä genom att till exempel erbjuda fuktskydd och beslag som läggs på direkt i fabriken. Hållbarhetstänket är ständigt närvarande och som exemplet vi tar hand om allt avkap som säljs vidare och blir till bland annat byggreglar, förklarar Hans Messing.

Den senaste tiden har framför allt bostadsbyggandet kraftigt bromsat in. Däremot märks ett uppdämt behov av att bygga exempelvis skolor, sjukhus och omsorgslokaler.

– I den offentligt drivna sektorn har vi ett bra inflöde på förfrågningar. Dessutom finns vissa tecken på att även bostadsbyggandet kan ta ny fart efter sommaren, säger Jesper Åkerlund, affärschef för Setras bygglösningar.

Samtidigt är de regionala skillnaderna just nu stora. I de expansiva delarna av norra Sverige byggs det fortsatt många bostäder. Detsamma gäller för Göteborgsområdet. Setras huvudmarknad för KL-trä är Sverige, men cirka 30 procent av produkterna säljs till Norge.

– Vi planerar för en marknadstillväxt där. I Norge finns en ökad efterfrågan på både KL-trä och limträ, berättar Jesper Åkerlund.

Marknadsutvecklingen i stort går mot ett mer industriellt träbyggande med mer standardiserade byggsystem.

– Många av våra återkommande kunder har lärt sig att bygga med trästommar och att använda KL-trä där det är mest gynnsamt i byggprofilen. När exempelvis bostadsutvecklare kan upprepa sina byggsystem effektiviseras hela projektet, från ledtider och logistik till resursutnyttjande.

– Här vill vi på Setra gå i bräschen. Med vår samlade industriella kompetens och vår nya CNC-maskin står vi väl rustade för framtiden, säger Jesper Åkerlund.

Om Setras träindustricentrum

I Långshyttan i södra Dalarna tillverkas KL-trä, limträ och byggkomponenter. Virket är certifierat och kommer från koncernens egna sågverk. KL-träskivorna tillverkas med flexibla breddmått. De största skivorna är 3,5 x 20 meter. I CNC-maskinerna bearbetas skivorna till exakta byggdelar, med hål för dörrar, fönster och installationer.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?