2017-10-19

Setra investerar i nytt justerverkshyvleri i Hasselfors

Träindustriföretaget Setra investerar i ett nytt justerverk med integrerad hyvel vid företagets anläggning i Hasselfors. Investeringen förväntas ge stora effektivitetsförbättringar och bidrar till att stärka Setras position på den globala konstruktionsmarknaden.

Setras styrelse har beslutat om en investering i ett nytt justerverk med integrerad hyvel i Hasselfors sågverk. Den nya investeringen, som uppgår till drygt 300 Mkr, förväntas ge stora effektivitetsförbättringar och ligger helt i linje med Setras strategi att öka andelen förädlade produkter för en växande efterfrågan på den globala konstruktionsmarknaden.

– Investeringen gör det möjligt för oss att öka vår konkurrenskraft och vässa vårt erbjudande till kunder både i Sverige, Europa och inte minst på marknader utanför Europa. Investeringen innebär också en större flexibilitet och service till såväl befintliga som nya kunder, säger Olle Berg, Marknadsdirektör på Setra.

Med den nya anläggningen på plats beräknas enheten i Hasselfors producera 320 000 m3 trävaror. Hyvlade produkter kommer utgöra cirka två tredjedelar av den totala produktionen.

– Det här är ett stort steg för vår enhet i Hasselfors fortsatta utveckling. Det nya justerverkshyvleriet betyder att vi kan effektivisera vår nuvarande verksamhet betydligt. Vi kommer kunna utöka och förbättra vår produktportfölj och tillgodose våra kunders önskemål i än högre grad, vilket vi verkligen ser fram emot, säger Jonas Fintling, platschef vid Setra Hasselfors.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hur kan vi hjälpa dig?